MiniCross

Mini Cross är avsedd för alla barn under 8 år med eskort – t.o.m. i barnvagn eller joggingvagn.

Banan går i närheten av Alberga stadion. Underlaget består av gräs, ängar, grovt och fint grus, stigar, skogsvägar och spånbana samt Mondo-banbeläggning i slutet.

Det tas ingen tid på MiniCross och det delas ut enbart utlottingspriser, men alla får medalj, t-shirt samt smått tilltugg till alla i mål. Simhallsinträde även för båda föräldrarna med barnets nummerlapp.

Starten går kl. 11.00.