Classic 18 km

Classic är huvuddistansen på eCross. Åldersklasserna är allmän, 40, 45, 50, 55 och 60 år. Klassindelningen sker på basis av födelseår.

Banan sträcker sig som en runda i idrottsparken på friluftsspår, stigar och vägar. Underlaget består av gräs, ängar, grovt och fint grus, stigar, skogsvägar och spånbana, ett litet parti asfalt på två ställen samt Mondo-banbeläggning i slutet.

Uppvärmning före starten på stadionområdet. Seedade löpare startar i första raden, men annars får man placera sig fritt inom startområdet. Beroende på deltagarantalet kan deltagarna placeras i rader bakom startlinjen. Följ funktionärernas instruktioner.

Starten sker som masstart på Alberga stadionområdet.

Längs banan finns fem vätskekontroller där det erbjuds vatten och-sportdryck samt något smått tilltugg. Längs banan finns fyra förstahjälpsstationer samt en med fullständig förstahjälpsberedskap vid målet.

Priser delas ut till de tre bästa i båda allmänna klasserna. Dessutom ges utlottningsgspriser. I åldersklasserna ges priser till segrarna.

Maximitiden på Classic är 2 h 30 minuter, varefter målet och servicen längs banan stängs.